HTML

Bevezetés az újságírás rejtelmeibe

2010.01.13. 22:27 TÁMOP admin

Tevékenység bemutatása

Alapozás
 
Egyre többen vallják azt, hogy valamiféle médiaismereti tantárgynak már az elemi oktatásban kötelező stúdiumként kellene szerepelnie. Nem arról van szó, hogy újságírókat kellene képezni az általános iskolák felső tagozataiban, hanem arról, hogy akinek alapvető fogalmai sincsenek a média működéséről, az könnyen eltévedhet a világban. A bennünket folyamatosan körülvevő és állandóan bombázó média hatására bizony könnyen előfordulhat, hogy a tájékozatlanul figyelőnek téves képzetei alakulhatnak ki arról: mi fontos, értékes, mi szolgálja őt valójában, és mi nem. A média hatásmechanizmusainak ismerete, alapvető tájékozottság a sajtóműfajokban, a műsor- vagy lapkészítés folyamatairól szóló tudás mind-mind védettséget adhat, hogy ne legyünk teljesen kiszolgáltatva mindenféle manipulációnak, legyen szó akár üzleti megfontolásokról, akár politikai próbálkozásokról.
Napjainkra az újságírás, az újságkészítés már nemcsak azok privilégiuma, akik a média (rádió, televízió, nyomtatott vagy online lapok) működtetéséhez szükséges nem kevés tőkével rendelkeznek, akik professzionálisan, főállásban végzik ezt a munkát. Az internet adta lehetőségeknek köszönhetően gyakorlatilag bárki részesévé válhat a „nyilvánosság gyártásának”, tartalmakat tölthet fel a világhálóra: írásokat, fotókat, videókat. Foglalkozzon akár pusztán csak hobbijával, vagy vélje úgy, hogy saját gondolataival, tapasztalataival akar hozzájárulni szűkebb vagy tágabb közösségének életéhez. Ehhez az önkéntesen vállalt tevékenységhez, az úgynevezett civil újságírás műveléséhez is számos segítséget nyújthat a hagyományos és az új média működésének alapvető ismerete.
Az utóbbi húsz évben felértékelődött a helyi információ. A rendszerváltás után megerősödtek az önkormányzatok, a fontos döntések már többnyire helyben születnek, tehát helyben lehet befolyásolni azokat, számon kérni megvalósulásukat. Csak azokból lehetnek egy város igazi lokálpatriótái, településükért tenni akaró polgárok, a közösség érdekeire is odafigyelő emberek, akik érzik, tudják, hogy beleszólhatnak környezetük történéseibe, alakíthatják azokat. Akik nem restek nyilvánosan is megszólalni.
Az elmúlt hetekben a Nyilvánosság Centrum – Bevezetés az újságírás rejtelmeibe elnevezésű projekt keretében sorra vettük a legfontosabb ismereteket: az írott sajtó helye és szerepe az átalakuló médiavilágban - általános médiaismeretek; a hírtől a riportig - gyakorlati sajtóműfaji ismeretek; vizualitás a print médiában - képszerkesztés, tipográfia; lokális hírek a globális világban - a helyi nyilvánosság fontossága; újságszerkesztés a gyakorlatban.
A program lelkes, érdeklődő és aktív résztvevőinek köszönhetően sokra jutottunk a média megismerésének terén. Ez a tudás is a közösséget fogja szolgálni.
Porcsin Zsolt

Fotógaléria

Video