HTML

A projekt tartalma

2009.10.28. 00:21 TÁMOP admin

 1. DIÁKVÁLLALKOZÓK TÁBORA        

Tevékenység formája: tábor           
Korosztály: 14-18 év
A vállalkozói kompetencia fejlesztése, önismeret-, kommunikáció-fejlesztés,
kooperativitás segítése szerepjátékon keresztül. Üzletevezetés kialakítása, vállalkozás
létrehozása, tevékenységük kialakítása (kézművesség, kereskedelem, szolgáltatás)
Üzletviteli szabályok megismerése, 4P. A diákvállalkozások bemutatkozása, vásár. A
vállalkozás során használatos fogalmakat is könnyebben elsajátíthatják a diákok, ha
azokat szerepjátékok, helyzetgyakorlatok segítségével közvetítjük feléjük.

Fejlesztendő kompetenciák:            szociális, matematikai, vállalkozói, önismeret,
konfliktuskezelés, kooperáció, csoportban dolgozás           
Indikátor mutató: 30 fő

 1. MESTERSÉGEK UTCÁJA        

Tevékenység formája: találkozó     
Korosztály: 14-18 év
A diákvállalkozók táborának folytatásaként bemutatkozási lehetőség biztosítása, ahol a
meghívott kézművesek, a Nádudvari Kismesterségek Szakiskolájának tehetséges
fiataljai együttműködésével szakmai tapasztalatcsere és hagyományőrző műsorral
egybekötött kiállítás.  

Fejlesztendő kompetenciák: szociális, matematikai, vállalkozói, önismeret,
kooperáció, csoportban dolgozás      
Indikátor mutató: 100 fő

 1. ÖKO-TÁBOR         

Tevékenység formája: tábor           
Korosztály: 10-14 év
Cél: a környezettudatos magatartás kialakítása, a környezetvédelem – ezen belül is
elsősorban a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának megértetése, elfogadtatása, az
egészséges táplálkozás és a természetes anyagok fontosságának hangsúlyozása
mindennapjainkban. A gyerekeken keresztül a felnőttek szemléletformálása.

Fejlesztendő kompetenciák:            természettudományi, életviteli, környezeti, szociális, kooperatív képességek, környezettudatos magatartás    
Indikátor mutató: 30 fő

 1. TERMÉSZETISMERETI ÉS MADÁRGYŰRŰZŐ TÁBOR

Tevékenység formája: tábor           
Korosztály: 10-14 év
A tábor elsődleges célja az alapvető természetvédelmi ismeretek bővítése, a
Nagykunság jellegzetes madárvilágának illetve a tájhonos háziállatfajtáknak
megismerése, a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása játékos módszerekkel.

Fejlesztendő kompetenciák:            szociális, környezeti, természettudományi
Indikátor mutató: 25 fő

 

 1. ALKOTÁS ÖRÖME – KREATÍV TÁBOR

Tevékenység formája: tábor           
Korosztály: 10-25 év
A szakmai munka során elsődlegesen a hagyományos alapanyagokból (szalma, csuhé)
készítenek a tábor résztvevői különböző kézműves alkotásokat. További célok: a
kreatív ipar megalapozása, sokrétű programmal összekapcsolni a fizikai és szellemi
kikapcsolódást az alkotás örömével, valamint a helyi környezettel, kultúrával,
szokásokkal megismertetni a Kisújszállásra érkezőket.

Fejlesztendő kompetenciák: környezeti, vállalkozói, szociális, kreatív képességek, manuális     
Indikátor mutató: 30 fő

 1. SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR ÉS TALÁLKOZÓ    

Tevékenység formája: tábor , találkozó     
Korosztály: 7 – 14 év
Drámapedagógiai módszerekkel feleleveníteni a népi hagyományokat, szituációs
játékokon keresztül a gyerekek anyanyelvi, metakommunikációs készségeit, továbbá a
színjátszáshoz szükséges eszközök, jelmezek, díszletek elkészítésével a kreatív
képességeket fejleszteni. A közösségi élményszerzés és a csoportban való
együttműködés megtapasztalása.     

Fejlesztendő kompetenciák: szövegértés, szövegalkotás, életpálya-építési, konfliktuskezelés, manuális           
Indikátor mutató: 30 +100 fő

 1. NYILVÁNOSSÁG CENTRUM bevezetés a kisközösségi televíziózás rejtelmeibe

Tevékenység formája: csoportos foglalkozás        
Korosztály: 14-25 év
A műsorkészítés részleteinek megismertetése, műhelymunka keretében. Filmkészítés a
képzés végén. Speciális eszközök pl. vágó szoftver használatának elsajátítása.
Gyakorlati feladatok végzése a TV KISÚJ stúdiójában.     

Fejlesztendő kompetenciák:  szövegértés, szövegalkotás, vizuális, szociális       
Indikátor mutató: 7 fő

 1. NYILVÁNOSSÁG CENTRUM –bevezetés a kisközösségi rádiózás rejtelmeibe

Tevékenység formája: kiscsoportos foglalkozás    
Korosztály: 14-25 év
A műsorkészítés részleteinek megismertetése, műhelymunka keretében 15 perces önálló műsor készítése a képzés végén. Interjú készítés, témafeldolgozás, adásszerkesztés, adástechnikai ismeretek elsajátítása.  

Fejlesztendő kompetenciák: szövegértés, szövegalkotás, szociális           
Indikátor mutató: 7 fő

 1. NYILVÁNOSSÁG CENTRUM –bevezetés az internetes újságírás rejtelmeibe Tevékenység formája: szakkör          

Korosztály: 14-25 év
Az internetes újságírás részleteinek megismertetése, önálló webfelület létrehozása a
képzés végén.

Fejlesztendő kompetenciák: szövegértés, szövegalkotás, szociális           
Indikátor mutató: 10 fő

 1. NYILVÁNOSSÁG CENTRUM –bevezetés az újságírás rejtelmeibe  

Tevékenység formája: szakkör       
Korosztály: 14-25 év
Az írott sajtóval kapcsolatos ismeretek bővítése, a helyi újságok szerepe a közösségek
életében – a képzés végén a teljes pályázati programot bemutató újság elkészítése.

Fejlesztendő kompetenciák:            szövegértés, szövegalkotás, szociális
Indikátor mutató: 10 fő

 1. TANULÁSMÓDSZERTANI ISMERETEK     

Tevékenység formája: iskolán kívüli program       
Korosztály: 12-18 év
A tanulás tanítása, a tanulás külső-belső feltételei, figyelem, szókincs, gondolkozás,
kommunikáció, élőbeszéd, motiváció, az élethosszig tartó tanulás.

Fejlesztendő kompetenciák: matematikai, szövegértés, szövegalkotás, önismeret
Indikátor mutató: 12 fő

 1. ZENETERÁPIÁS FOLALKOZÁSOK  

Tevékenység formája: szakkör       
Korosztály: 5-10 év  
A tanulási részképesség-zavarokkal problémákkal küzdő gyerekek számára pozitív
élményt jelent az együttzenélés öröme, az egymásra hangolódás segítése, cél: a pozitív
én-kép kialakítása. A ritmushangszerek használata különösen fejlesztő hatással van a
fenti problémákkal küzdő gyerekekre.         

Fejlesztendő kompetenciák: művészeti, szociális, életviteli          
Indikátor mutató: 10 fő

 1. JÁTÉK ÉS FEJLESZTÉS

Tevékenység formája: szakkör
Korosztály: 2-10 év
A különböző speciális fejlesztőeszközök használatát bemutató foglalkozások keretén
belül segítségnyújtás a szülők és gyermekeik részére.         

Fejlesztendő kompetenciák: szociális, önismeret   
Indikátor mutató: 30 fő

 1. VÍZIVILÁG – MOZGÁSFEJLESZTÉS A VÍZBEN   

Tevékenység formája: szakkör       
Korosztály: 6-12 év  
Mozgáskoordináció fejlesztése a helyi strandfürdőben, a gyermek ismerje meg a víz
törvényszerűségeit, sajátítsa el a vízben való biztonságos közlekedés alapjait, a helyes
úszástechnikák megismerésével alakuljon ki benne egy természetes igényszint a
rendszeres úszás iránt.           

Fejlesztendő kompetenciák: környezeti, szociális, fizikális
Indikátor mutató: 50 fő

 1. KÉMIA A HÉTKÖZNAPJAINKBAN   

Tevékenység formája: szakkör       
Korosztály: 14-25 év
Hétköznapokban hasznosítható, és figyelemfelkeltő kísérletek: vízkeménység
csökkentése házi módszerekkel, fehérjék reakciója (alkohol fehérjeroncsoló hatása),
savas eső kialakulása, drogok hatása a szervezetre, légköri és légkört szennyező gázok
megfigyelése, E-számokról (mit tartalmaznak az élelmiszerek).

Fejlesztendő kompetenciák:            természettudományi, matematikai, környezeti
Indikátor mutató: 10 fő

 1. IFJÚSÁGVÉDELMI SZAKMAI PROGRAM 

Tevékenység formája: iskolán kívüli program       
Korosztály: 12-18 év
Cél: megismertetni a fiatalokat a média emberekre gyakorolt hatásairól, beszélgetések
a televízió és az Internet személyiségformáló hatásairól, valóságtartalmáról, ill.
bűncselekményi vonzatáról. A fiatalok megismerhetik a cselekvési alternatívákat,
amelyek segítségével védekezhetnek ez ellen.         

Fejlesztendő kompetenciák: szociális, életvételi
Indikátor mutató: 200 fő

 1. ALTERNATÍVÁK AZ AGRESSZIÓ KEZELÉSÉRE

Tevékenység formája: tréning        
Korosztály: 12-18 év
Kreatív konfliktuskezelő tréning, az AVP (Alternatives To Violence Project)
módszerével – alternatívák az agresszió kezelésére. A gyakorlatok segítséget
nyújtanak a konfliktusok erőszakmentes megoldására egyre inkább veszélyeztetett
világunkban.  

Fejlesztendő kompetenciák: szociális, életviteli, együttműködési készség, konfliktuskezelés, kreativitás           
Indikátor mutató: 15 fő

 1. SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KAMASZKORBAN

Tevékenység formája: tréning
Korosztály: 10-14 év
Azon készségek fejlesztése, melyeknek fontos szerepe van a serdülők társas
kapcsolatainak kialakításában, fenntartásában, konfliktusainak kezelésében. A tréning
segítséget nyújt ahhoz, hogy a résztvevők egyre inkább képessé váljanak stabil társas
kapcsolatokat működtetni, önmagukat képviselve probléma-érzékenyen
konfrontálódni, valamint hatékonyan kommunikálni.

Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, konfliktuskezelés, kooperáció, csoportban
dolgozás
Indikátor mutató: 15 fő

 1. NE VÁLJ ÁLDOZATTÁ!

Tevékenység formája: tréning
Korosztály: 10-18    
Kriminálpszichológus által vezetett tréning, melynek fő témája az áldozattá válás elkerülése, a kortárscsoportok negatív hatása elleni megoldások, tanácsok.

Fejlesztendő kompetenciák: konfliktuskezelés, kooperáció, csoportban dolgozás
Indikátor mutató: 15 fő

 1. DRÁMAPEDÓGIA FOGLALKOZÁSOK (SZÍNHÁZ ÉS VALÓSÁG

Tevékenység formája: iskolán kívüli program
Korosztály: 14-18 fő
Az életkori sajátosságokból adódó problémák kezelése a drámapedagógia eszközeivel,
alternatív színházi előadások és az alkotókkal való személyes találkozók segítségével.
Főbb témák: iskolai konfliktusok, családon belüli erőszak, jövőkép.

Fejlesztendő kompetenciák:            szociális, életviteli, együttműködési készség,
konfliktuskezelés
Indikátor mutató: 480 fő

 1. A KAPCSOLDA PROGRAM ADAPTÁLÁSA

Tevékenység formája: iskolán kívüli program       
Korosztály: 12-18 év
Egy olyan integrációs lehetőség, amely során az egészséges fiatalok fogyatékos
társaikkal való együttlétük során felelősséget, gondoskodást tanulhatnak.
Megtapasztalhatják , hogy az élet nem csak a teljesítményről, az anyagiakról, a tárgyi
világról szól, pozitív érzelmek áramoltatása sokkal fontosabb mindennél, még ha a
világ, a környezetünk főleg az előbbiekre teszi is a hangsúlyt.

Fejlesztendő kompetenciák:            együttműködési készség, konfliktuskezelés, szociális, életviteli
Indikátor mutató:  600 fő

 1. SZAKMAI TALÁLKOZÓ KÖNNYŰZENEKAROK SZÁMÁRA

Tevékenység formája: találkozó
Korosztály: 14-25 év
A Nagykunságban működő kb. 20 amatőr zenekar tagjai számára találkozási lehetőség
biztosítása, a magyar könnyűzene szakmai szereplőivel. (workshopok,
hangszerkiállítás, interneten való megjelenés, szerzői jogokkal kapcsolatos tanácsadás,
marketing, zenetörténeti és koncertfilmek vetítése, koncertfotó-kiállítás, kötetlen
beszélgetés sikeres magyar művészekkel)    

Fejlesztendő kompetenciák: életpálya-építési, szociális, vállalkozói, művészeti
Indikátor mutató: 100 fő

 1. SPORTSZAKMAI TALÁLKOZÓ ÉSLIGETI SPORTFESZTIVÁL          

Tevékenység formája: találkozó
Korosztály: 10-25 év
Az egészséges életmódra való figyelemfelhívás jegyében térségi tömegsport találkozó,
ahol a gyakorlati megvalósításon keresztül lehetőség nyílik sportszakemberek részére
tapasztalatok, jó gyakorlatok átadására. A résztvevő célcsoport számára  egészségmegőrző, prevenciós foglalkozások szervezése a különböző sportolási lehetőségek mellett.

            Fejlesztendő kompetenciák: környezeti, életviteli, szociális, életpálya-építési
Indikátor mutató: 1000 fő

 1. SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR

Tevékenység formája: szakkör
Korosztály: 7-14 év
A drámapedagógia eszközeivel feleleveníteni térségünk népi hagyományait.

Fejlesztendő kompetenciák:            szövegértés, szövegalkotás, szociális, művészeti
Indikátor mutató: 20 fő

 1. ÉLETMÓD-TÁBOR ÓVODÁSOK RÉSZÉRE

Tevékenység formája: tábor
Korosztály: 5-7 év
Az egészséges életvitel, életmód megalapozása az óvodás gyermekek körében a
természet és környezetvédelem alapvető elméletének és gyakorlatának
megismerésével. A sport-tevékenységek, versenyek szervezésével az egészséges
életmód, a szabadidő hasznos eltöltési igényének kialakítása.

Fejlesztendő kompetenciák:            szociális, életviteli, környezeti
Indikátor mutató: 60 fő

 1. DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

Tevékenység formája: tanfolyam
Korosztály: 10-60 év
A mindennapokhoz szükséges alapfokú számítástechnikai ismeretek, internet-
használat, e-szolgáltatások, net alapú tanulás, Ügyfélkapu-használata.      

Fejlesztendő kompetenciák: matematikai, életviteli, életpálya-építési
Indikátor mutató: 100 fő

 1. NYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZÉSE

Tevékenység formája: tanfolyam
Korosztály: 10-60 év
Az előzetes igényfelmérés szerint különböző szintű kiscsoportos nyelvtanítás angol és
német nyelven. Cél: az alapvető kommunikációs készség kialakítása, a nyelvtanulás
iránti motiváció felkeltése, az Internet-alapú nyelvtanulás bemutatása

Fejlesztendő kompetenciák:            nyelvi, szövegértési,  életpálya-építési
Indikátor mutató: 120 fő

 1. KISCSOPORTOS PREVENCIÓS FOGLALKOZÁSOK

Tevékenység formája: kiscsoportos foglalkozás
Korosztály: 5-9 év
A foglalkozásokat 3 gyógypedagógus vezeti, a csoportok körforgásban vesznek részt

az egyes pedagógusoknál a fejlesztő foglalkozásokon. Foglalkozás típusok:
finommotorika és részképesség-fejlesztés, játék és mozgásfejlesztés, kultúra, beszéd-
és kommunikációfejlesztés

Fejlesztendő kompetenciák:            kommunikációs, környezeti,  szociális, fizikális
Indikátor mutató: 24 fő

 1. ÉLETVEZETÉSI PROGRAM – PÁLYAVÁLASZTÁS

Tevékenység formája: tréning
Korosztály: 15-45 év
Az iskolaválasztás előkészítése. A választható iskolatípusok, és az abból való
továbblépési lehetőségek ismerete. Önismeret fejlesztése, saját erőforrások feltárása
(érdeklődés, érték, képesség, teljesítmény, problémamegoldás, kommunikáció).
Kreatív képességek fejlesztése (képzelőerő, alkotóképesség, improvizálás). Diákok
elemző-értékelő képességeinek fejlesztése. Kommunikációs kultúra fejlesztése.
Mindennapi élet verbális és nem verbális érintkezés normáinak elsajátítása. Fedezzék
fel az élethosszig tartó tanulás fontosságát. Találjanak kapcsolatot a személyes
képességek és a munka világában szükséges képességek között.

Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, problémamegoldó képesség, kreativitás,
elemző, értékelő képességek, életpálya-építési
Indikátor mutató: 64 fő

 1. ÉLETVEZETÉSIPROGRAM –FAMTA

Tevékenység formája: tréning
Korosztály: 15-45 év
Sikeres pályaválasztás során egy virtuális család életvitelének, családi
költségvetésének megtervezése egy – külön erre a célra készített – szoftver
segítségével. A fiatalok fontos összefüggéseket tanulhatnak meg a választott szakma
által nyújtott életviteli minőséghez, a család által diktált kötelességek megismerésével.
Megtanulják az adózás részleteit, a program segítségével tudatosabban tervezhetik
jövőjüket.       

Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, problémamegoldó képesség, kreativitás,
elemző, értékelő képességek, életpálya-építési, matematika-logika, döntési
Indikátor mutató: 32 fő

 1. HAGYOMÁNYŐRZŐ ROMA TÁBOR

Tevékenység formája: tábor
Korosztály: 6-45 év
A városunkban élő roma kisebbség részére szervezett családi tábor, melynek célja,
hogy a táboron keresztül lehetősége legyen a roma gyerekeknek hagyományaik
megismerésére, ill. város lakossága a közösségi programok keretében találkozhasson
az értékes roma kultúrával. Együttműködve a Magyar Művelődési Intézet
munkatársaival roma tanácsadók előadásai, roma kismesterségeket bemutató
művészek, hagyományőrző együttesek, meseelőadás, találkozó sikeres roma
emberekkel, táncház. 

Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, életviteli, szociális, környezeti, életpálya-építési, kreativitás, együttműködési         
Indikátor mutató: 30 fő

 1. TANFOLYAM ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁRA

Tevékenység formája: szakkör
Korosztály:18-45 év
Többnyire a pályakezdő munkanélküliek számra összeállított álláskeresési képességek
kialakítása. A tanfolyam során a résztvevők segítséget kapnak az önéletrajzírás, az első
benyomás kialakítása, a felvételi beszélgetéssel kapcsolatos tudnivalókról. A
tanfolyam során a fogalmakat könnyebben elsajátíthatják a résztvevők, ha azokat
szerepjátékok, helyzetgyakorlatok segítségével közvetítjük feléjük.

Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, problémamegoldó képesség, kreativitás,
elemző, értékelő képességek, életpálya-építési
Indikátor mutató: 15 fő

 1. TÁBOR CSALÁDON KÍVÜL NEVELKEDŐ GYEREKEK RÉSZÉRE

Tevékenység formája: tábor
Korosztály:    6-18 év
Célcsoport a Kádas György Általános Iskola, Szakiskola gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedő lakóotthonos gyermekei, fiataljai. Mottó: „A roma kultúra a
gyökerektől napjainkig” Társas ismeret- és kapcsolatfejlesztő gyakorlatok, kézműves
foglalkozások, szituációs gyakorlatok, kreativitást fejlesztő foglakozások, mimetikus
gyakorlatok, önismereti játékok, közös absztrakciók.

Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, problémamegoldó képesség, kreativitás,
elemző, értékelő képességek, életpálya-építési
Indikátor mutató: 30 fő

 1. ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

Tevékenység formája: szakkör
Korosztály: 13-15 év
Az iskolaválasztás előkészítése. A választható iskolatípusok, és az abból való
továbblépési lehetőségek ismerete. Önismeret fejlesztése, saját erőforrások feltárása
(érdeklődés, érték, képesség, teljesítmény, problémamegoldás, kommunikáció).
Kreatív képességek fejlesztése (képzelőerő, alkotóképesség, improvizálás). Diákok
elemző-értékelő képességeinek fejlesztése. Kommunikációs kultúra fejlesztése.
Mindennapi élet verbális és nem verbális érintkezés normáinak elsajátítása. Fedezze
fel az élethosszig tartó tanulás fontosságát. Találjon kapcsolatot a személyes
képességek és a munka világában szükséges képességek között.

Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, problémamegoldó képesség, kreativitás,
elemző, értékelő képességek, életpálya-építési
Indikátor mutató: 10 fő

 1. ÉLETVEZETÉSI KOMPETENCIÁK HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOK RÉSZÉRE

Tevékenység formája: tréning
Korosztály: 18-50 év
A célcsoport számára olyan, a mindennapokban hasznosítható tudás átadása, amelyek
segíthetik az életminőségük javítását. Főbb területek: háztartási, higiéniai tudnivalók,
étkezési-ételkészítési tanácsadás, bűnmegelőzés, szociális kapcsolatok erősítése,
konyhakerti praktikák, gyermeknevelési tanácsok

Fejlesztendő kompetenciák: problémamegoldó képesség, életpálya-építés, elemző,
kreativitás, szociális, környezeti
Indikátor mutató: 72 fő

 1. ELFELEJTETT KISMESTERSÉGEK SZAKKÖR

Tevékenység formája: Kiscsoportos foglalkozás
Korosztály: 14-50 év
Szőnyegszövés, kosárfonás, fazekasság alapjainak elsajátítása. Az említet mesterségek
a Nagykunság hagyományos kultúrájához tartoznak. Életben tartásuk elengedhetetlen
kulturális értékeink fenntartása miatt. Ezentúl a foglakozásokon résztvevők jó alapot
kaphatnak, hogy tudásukat jelentős ráfordítás nélkül otthonaikban is fejleszthessék.

Fejlesztendő kompetenciák: manuális, kreativitás, életpálya-építés
Indikátor mutató: 18 fő

 1. ÖNISMERETI SZAKKÖR

Tevékenység formája: szakkör
Korosztály: 14-50 év
Célja az önismereti tudatosság növelése. A foglalkozásokon lehetőség nyílik arra,
hogy ki-ki, mint tükörben láthassa magát a csoport tagjainak reflexióiban. Így tudnak
eljutni a valódi önismerethez, így lehetséges, hogy a folyamat végén gazdagabb,
értékesebb önképet mondhatnak magukénak, mint a közös tevékenységük kezdetén.
Megértőbbekké is válhatnak magukkal és másokkal szemben. Átélhetik annak
élményét, hogy mások is megértőek, és elfogadóak tudnak lenni.

Fejlesztendő kompetenciák:            szociális, életviteli
Indikátor mutató: 12 fő

 1. KONFLIKTUS-KEZELŐ TRÉNING

Tevékenység formája: tréning
Korosztály:10-16 főű
Szituációs gyakorlatok a konfliktuskezelés adekvát módjainak hangsúlyozásával, a
konfrontációs helyzetek egyénileg kevésbé hatékony módjainak helyettesítése más,
hatékonyabb viselkedési formákkal.

Fejlesztendő kompetenciák:            konfliktuskezelés, szociális, probléma megoldás,
csoportkohézió
Indikátor mutató: 18 fő

 1. EGY – MÁS – ÉRT TÁBOR ÓVODÁSOKNAK

Tevékenység formája: tábor
Korosztály: 5-7 fő
A szociális, életviteli, kommunikációs kompetenciák fejlesztése. A hátrányos helyzetű
óvodás célcsoport körében csoportalakító, csapatépítő játékok segítségével az
elfogadás attitűdjének kialakítása, a közösségi élmények, interakciók megalapozása. A
kommunikáció, a kreativitás fejlesztésével a kapcsolatteremtés, a problémamegoldó
gondolkodás, a kudarctűrés, a konfliktus kezelés megoldási módjainak korai
elsajátíttatása.

Fejlesztendő kompetenciák: szociális, életviteli, kommunikációs
Indikátor mutató: 60 fő